SESIUNEA 2 - PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT)

Site-ul oficial al Uniunii Europene
Guvernul României
Go to content
SELECȚIE PLANURI
În perioada de contractare planuri de afaceri s-au primit două solicitări de renunțare. Ca urmare a acestor solicitări de retragere, pentru planurile: “Learn by playing” și „Next Educație pentru copii” nu vor fi încheiate contractate de subvenție.
În această situație se finanțează integral planul de afaceri “Producția de rulote” depus de către dl Mușină Radu în valoare totală eligibilă de 156.017,22 lei.
Având în vedere faptul că titularii celor două planuri de afaceri retrase au absolvit cursul de antreprenoriat în cadrul prezentului proiect – respectiv PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru, iar pe lista de rezervă nu sunt candidați care au absolvit cursul de antreprenoriat prin proiect, va rezulta o economie din subvenție în valoare de 290.992,62 lei.

În urma sesiunii de interviuri au fost desemnate planurile de afaceri selectate în cadrul proiectului “Promotorii Firmei Tale (PROFIT) – pentru Regiunea Centru”, în sesiunea 2 - 15 noiembrie 2018 -17 decembrie .
Rezultatele finale pot fi consultate accesând următorul link: Raport final de evaluare

Din cele 24 planuri de afaceri care au fost depuse,
 • 17 proiecte au fost declarate eligibile si s-au calificat la faza interviu
Din cele 15 proiecte care au fost prezentate in etapa interviului
 • 4 au fost descalificate (2 prin neprezentare)
 • 7 au fost selectate (un plan e selectat cu condiția ca beneficiarul planului să își asume valoarea neeligibilă de 19.557,17 lei)
 • 6 proiecte sunt pe lista de rezervă

Precizăm faptul că pentru atingerea indicatorilor proiectului au avut prioritate acele planuri de afaceri care se vor implementa in judetele Mureș (minim 2 planuri) si Harghita (minim 1 plan).
Au putut fi selectate maxim 3 planuri de afaceri depuse de persoane care nu au participat la programul de formare în domeniul antreprenoriatului din cadrul proiectului
Candidații ale căror planuri au fost selectate in sesiunea 2 sunt așteptați să susțină un interviu în fața unei comisii formate din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor, în data de 16.12.2018, în intervalul 10:00 – 15:00 la sediul ADDJB din Brașov, Bd. Eroilor nr.33, Casa Baiulescu (mansardă), conform listei de programare

Pentru a evita timpii de așteptare, vă rugăm să vă prezentați la interviu cu 15 de minute înainte de ora la care ați fost programați.

Prezența la interviu este obligatorie, neprezentarea candidatului ducând la descalificarea planului de afaceri.

Anunț

Selecția celor 23 de planuri de afaceri depuse în cadrul proiectului “Promotorii Firmei Tale (PROFIT) – pentru Regiunea Centru”, s-a încheiat. Rezultatele pot fi consultate accesând următorul link:
17 planuri de afaceri au fost declarate eligibile pentru a trece în faza a II-a, a interviului.  
Candidații ale căror planuri au fost selectate sunt așteptați să susțină un interviu în fața unei comisii formate din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor, în data de 16.12.2018, în intervalul 09:00 – 18:00 la sediul ADDJB din Brașov, Bd. Eroilor nr.33, Casa Baiulescu (mansardă), conform listei de programare, care va fi publicată după soluționarea contestațiilor.

Precizăm faptul că pot fi aprobate maxim 3 planuri de afaceri depuse de persoane care nu au participat la programul de formare din cadrul proiectului.

Din cele 17 proiecte declarate eligibile următorii 11 candidați NU au participat la programul de formare din cadrul proiectului “PROmotorii Firmei Tale (PROFIT) – pentru Regiunea Centru”:

Grigoraș Beatrice Elena
Grigore Carmen Florentina
Ilieș Alina Daniela
Bucur Amalia Maria
Vera Simina
Jurcă Cristina Elena
Piștea Călin
Zaharia Camelia
Arghire Verginia
Marton Andras
Corcheș Cătălin

Anunț

În 29 noiembrie 2018 a fost termenul limită de depunere a proiectelor pentru sesiunea nr. 2 a competiției de selecție a planurilor de afaceri.
În cadrul acestei sesiuni au fost depuse 24 de planuri de afaceri în valoare totală de 4.261.694,179 lei.
Vor fi selectate minim 6 de planuri de afaceri, care să se încadreze în suma maximă rămasă disponibilă pentru cea de a doua sesiune a competitiei, cu un cuantum de 1.033.566,94 lei.

Calendarul desfășurăriiconcursului deplanuri de afacerisesiunea 2

 • Depunerea proiectelor: 15 noiembrie – 29 noiembrie 2018
 • Evaluarea planurilor: 15 noiembrie –  11 decembrie 2018
 • Publicarea rezultatelor intermediare după evaluarea tehnico financiară:
  11
  decembrie

 • Depunerea contestațiilor:
  12
  decembrie
  2018
 • Soluționarea contestațiilor: 13
  decembrie
  2018
 • Publicarea rezultatelor contestatațiilor: 14
  decembrie
  2018
 • Interviuri: 16
  decembrie
  2018
 • Publicarea rezultatelor finale: 17
  decembrie
  2018
Mai jos puteți descarca documentele în baza cărora se elaborează dosarul pentru depunerea planurilor de afaceri:
0. Metodologie concurs plan de afaceri
1. Anexa plan de afaceri
3. Anexa formular de înregistrare
4. Declarație privind evitarea dublei finanțări
5. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
6. Declarația pe propria raspundere privind apartenența la grupul țintă corespunzator indicatorilor din proiect
7. Declarație pe proprie raspundere statut ocupațional
8. Delarație integritate solicitant
9.1. Grila eligibilitate
9.2. Grila evaluare tehnico-financiară
Profit Antreprenor
Universitatea SPIRU HARET
Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov
Back to content