CURSURI - PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT)

Site-ul oficial al Uniunii Europene
Guvernul României
Go to content
ÎNTREBĂRI FRECVENTE

ÎNTREBĂRI FRECVENTE


În proiect pot să se înscrie persoanele care:

- au domiciliul în Regiunea Centru, respectiv județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu

- au studii medii

- la momentul înscrierii în proiect sunt:

						- șomeri 
						- persoane inactive  
						- angajați
						- persoane active care au deja o activitate economică independentă (ÎI, PFA)
						sau sunt acționari într-o firmă dar care nu sunt acționari majoritari

- nu sunt deja implicate într-un proiect asemănător finanțat prin POCU

- doresc să înființeze o nouă afacere în mediul urban.Înscrierile în proiect încep din data de 15 mai 2018. Documentația trebuie trimisă în format electronic (scanat) la adresa de email inscrieri@profitantreprenor.ro. Documentele necesare înscrierii sunt:

- formular de înregistrare în grup țintă;

- Cartea de Identiate, în termen de valabilitate, în copie conform cu originalul;

- diplomă de bacalaureat sau echivalent, în copie conform cu originalul;

- declarație de privind evitarea dublei finanțări din care să rezulte că persoana nu a mai beneficiat de programe de formare profesională – Competențe Antreprenoriale, cofinațate din Fondul Social European;

- declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

- declarația pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă corespunzător indicatorilor din proiect.Cursurile vor fi organizate și desfășurate în toate cele 6 județe ale regiunii Centru, în locații proprii ale Partenerului 1 (Brașov) și alte locații desemnate ulterior în fiecare dintre celelalte județe din regiune, în funcție de localizarea grupului țintă selectat în cadrul proiectului.Planul de pregătire teoretică și practică este de 40 de ore, respectiv: antreprenorul și crearea strategiei firmei (5 ore teorie și 3 ore practică); managementul și dezvoltarea afacerii (4 ore teorie și 4 ore practică); managementul resurselor firmei (4 ore teorie și 2 ore practică); marketing (3 ore teorie și 1 oră practică); relații publice și comunicare (2 ore teorie și 1 oră practică); dezvoltare durabilă și egalitate de șanse (4 ore teorie și 2 ora practică); TIC (2 ore teorie și 3h practică).Competiția planurilor de afaceri va avea loc în perioada septembrie – decembrie 2018.


Profit Antreprenor
Universitatea SPIRU HARET
Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov
Back to content