ȘTIRI - PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT)

Site-ul oficial al Uniunii Europene
Guvernul României
Go to content
miercuri, 24.12.2020

Redeschiderea Măsurii 1 – Microgranturi

La StartupCafe.ro, secretarul de stat din Ministerul Economiei, Liviu Rogojinaru, a menționat că în luna februarie 2021 ar putea să se redeschidă Măsura 1 – Microgranturi de sprijin pentru redresarea din criza COVID-19.

Măsura 1, prin care se acordă ajutoare de stat de 2.000 de euro pentru microîntreprinderi, PFA și alți beneficiari, urmează să se redeschidă, „în foarte scurt timp”, în forma modificată, pentru a permite mai multor categorii de solicitanți să obțină microgranturile, a declarat, miercuri, ministrul în funcție al Economiei, Virgil Popescu.

„Eu n-aș fi așa pesimist cu redeschiderea Măsurii 1, așteptați în perioada imediat următoare, că eu cred că o vom redeschide mult mai repede. Acolo e o rezervă de bani. Am modificat în guvern ordonanța, în așa fel încât și întreprinderile individuale, și întreprinderile familiale să poată accesa aceste microgranturi, am modificat pentru firmele înființate în anul 2019 pragul de cifră de afaceri și eu cred că în foarte scurt timp o să vedeți că putem lansa și Măsura 2, să nu așteptăm până în februarie” - a spus ministrul Popescu, la lansarea Cartei Albe a IMM-urilor, de către Consiliul Național al IMM-urilor.

La prima sesiune deschisă în cadrul acestei, au aplicat un număr de 29.250 de potențiali beneficiari, iar în urma sesiunii, a rămas un buget de 41,5 milioane de euro necheltuit, care va fi folosit la cea de-a doua lansare.

În cadrul primei sesiuni au putut aplica microîntreprinderile, PFA, ONG și cabinetele medicale individuale implicate în măsurile COVID-19. În cea de-a doua sesiune vor putea intra în plus și întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, conform OUG 199/2020.


miercuri, 24.12.2020

A fost publicată în Monitorul Oficial schema de ajutor de minimis din cadrul Programului de digitalizare a IMM-urilor

Ministerul Fondurilor Europene a publicat marți în Monitorul Oficial schema de ajutor de minimis prin care IMM-urile vor putea solicita fonduri nerambursabile de până la 100.000 de euro. S-a stabilit astfel și lista finală a codurilor CAEN excluse de la finanțare în Programul de digitalizare a IMM-urilor.

Schema de ajutor de minimis Digitalizarea IMM-urilor a fost aprobată prin Ordinul ministrului Fondurilor Europene și al președintelui Autorității pentru digitalizarea României 1486/4255 /2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1275/22 decembrie 2020.

Bugetul total al schemei de minimis este de 100 de milioane de euro, iar bugetul unui proiect poate varia între 30.000 și 100.000 de euro, intensitatea sprijinului fiind de 90 din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Reamintim că Programul pentru digitalizarea IMM cuprinde 2 tipuri de finanțare: fondurile pentru IMM-urile non-IT care vor să se digitalizeze și, separat, fondurile pentru IMM-urile IT care au nevoie de bani să dezvolte tehnologii inovatoare.

Fondurile alocate în cadrul acestei scheme de minimis vor fi gestionate la nivelul regiunii Centru de ADR 7 Centru, care va avea calitatea de subadministratori ai schemei și care acoperă județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Bugetul alocat la nivelul acestei Regiuni este de 12.438.000 de euro.

IMM-urile non-IT vor putea obține finanțare pentru echipamente și servicii IT&C, necesare digitalizării activității curente. Vor putea obține banii europeni microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din aproape toate domeniile, cu unele excepții.

Firmele eligibile NU au autorizate în certificatul constatator următoarele domenii:

 011    Cultivarea plantelor nepermanente
 012    Cultivarea plantelor din culturi permanente
 013    Cultivarea plantelor pentru înmulțire
 014    Creșterea animalelor
 015    Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
 016    Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
 017   Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
 031    Pescuitul
 032   Acvacultura
 051    Extracția cărbunelui superior
 052    Extracția cărbunelui inferior
 101    Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
 102    Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
 103    Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
 104    Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
 105   Fabricarea produselor lactate
 106   Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
1081   Fabricarea zahărului             
1082  Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase               
1083  Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084   Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă     
 110   Fabricarea băuturilor
 120   Fabricarea produselor din tutun
 131   Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile                                      
1629  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
 191   Fabricarea produselor de cocserie
 192  Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
2014   Fabricarea altor produse chimice organice, de bază      
2051   Fabricarea explozivilor  
 206  Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
 241  Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
 242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
 243   Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului
2451  Turnarea fontei
2452  Turnarea oțelului                     
2591  Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
254   Fabricarea armamentului și muniției
301  Construcția de nave și bărci
3315  Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
4633   Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și  grăsimilor comestibile         
641  Intermediere monetară  
642  Activități ale holdingurilor
643  Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
649  Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
651  Activități de asigurări
652  Activități de reasigurare
653  Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
920 Activități de jocuri de noroc și pariuri
981  Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Principalele condiții de eligibilitate a IMM-urilor beneficiare sunt:

 • sunt firme înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • se încadrează în una din categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare.
 • nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):
1. mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
2. mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;
 • nu intră în categoria de "întreprindere aflată în dificultate".
 • au sediul social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de      dezvoltare în care depun proiectul.
 • O condiție din schemă prevede că o firmă care depune cererea de finanțare în anul 2021      „trebuie să fi fost înființată cel târziu la 3 ianuarie 2020 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019 având în vedere      dificultățile cauzate de pandemia SARS-2-CoV-2 din anul 2020”. Bineînțeles că o firmă fondată în 3 ianuarie 2020 nu avea cum să fi făcut profit până      la 31 decembrie 2019, pentru că nu exista, dar așa a fost formulată condiția în documentul oficial.


miercuri, 24.12.2020

Se pot depune cererile de eșalonare la plată simplificată la ANAF

Firmele și alți contribuabili pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cererile pentru accesarea eșalonării la plată simplificate, a anunțat ANAF, într-un comunicat remis StartupCafe.ro.
În Monitorul Oficial al României nr. 1104 din data de 19 noiembrie 2020, a fost publicat Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 3896/2020 prin care a fost aprobată procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, în formă simplificată.
Modelul cererii de eșalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat  de AICI.
Contribuabilii persoane fizice și juridice pot accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.

Pentru a accesa eșalonarea la plată simplificată nu este necesar să se constituie garanții, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
b) să nu se înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
c) să nu fie în procedura falimentului;
d) să nu fie în dizolvare;
e) să fie depuse toate declarațiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Pe perioada eșalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eșalonării la plată – în situația în care se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată – în cazul în care a fost pierdută valabilitatea eșalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor.

Cererea de eșalonare la plată se soluționează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia.  La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eșalonare și nici nu este necesară constituirea de garanții.

De asemenea, ANAF reamintește tuturor contribuabililor de facilitățile fiscale pe care le pot accesa pentru conformarea la plata obligațiilor fiscale, detaliate în anexa la comunicatul de presă:
 • Eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală
 • Anularea obligațiilor de plată accesorii
 • Restructurarea obligațiilor bugetare


marti, 22.12.2020

În data de 11 decembrie 2020  Parlamentul European și statele membre ale UE au ajuns la un acord politic cu privire la noul program Erasmus+ (2021-2027). Negocierile s-au încheiat, în prezent fiind așteptată aprobarea finală a textelor juridice de către Parlamentul European și de către Consiliu.
 
Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Doresc să salut acordul politic referitor la noul program Erasmus+. Erasmus+ este unul dintre programele noastre emblematice. De-a lungul ultimelor trei decenii, participarea la Erasmus+ a stimulat evoluția personală, socială și profesională a peste 10 milioane de persoane, aproape jumătate dintre acestea între anii 2014 și 2020. Beneficiind de un buget aproape dublu pentru următoarea perioadă de programare, vom continua să depunem eforturi pentru a ajunge la 10 milioane de persoane suplimentare pe parcursul următorilor șapte ani.”
 
Având un buget dedicat de peste 26 de miliarde EUR compus din 24,5 miliarde EUR în prețurile actuale și un cuantum suplimentar de 1,7 miliarde EUR în prețurile din 2018, noul program va fi nu numai mai favorabil incluziunii și mai inovator, ci și mai digital și mai ecologic. El va fi esențial pentru realizarea Spațiului european al educației până în 2025 și va mobiliza sectoarele educației, formării, tineretului și sportului în vederea unei redresări rapide și a unei creșteri economice viitoare.
 
Programul va oferi multe oportunități noi pentru cetățenii europeni aflați într-un proces de învățare. Beneficiind de o accesibilitate sporită și de formate mai flexibile de mobilitate, acesta va oferi oportunități unui grup mai diversificat de cursanți, inclusiv celor cu mai puține oportunități și elevilor, care sunt în prezent incluși în măsurile privind mobilitatea. El va oferi noi oportunități de cooperare, încurajând inovarea în domeniul programelor școlare, al practicilor de învățare și de predare și va promova atât competențele ecologice, cât și cele digitale. El va sprijini, de asemenea, noi inițiative emblematice, cum ar fi universitățile europene, academiile Erasmus pentru profesori, centrele de excelență profesională și DiscoverEU.
 
Etapele următoare
 
La 10 noiembrie 2020 a fost încheiat un acord politic între Parlamentul European, statele membre ale UE din cadrul Consiliului și Comisia, cu privire la următorul buget pe termen lung al UE și la instrumentul NextGenerationEU. În cadrul etapei următoare este necesară adoptarea de urgență a regulamentului privind CFM, împreună cu ratificarea Deciziei privind resursele proprii
 
Odată adoptat, bugetul pe termen lung al UE, împreună cu inițiativa NextGenerationEU, care este un instrument temporar menit să conducă la redresarea Europei, vor constitui cel mai mare pachet de stimulente finanțat vreodată din bugetul UE. O sumă totală de 1,8 mii de miliarde EUR* va contribui la reconstrucția unei Europe post-COVID-19. Aceasta va fi o Europă mai ecologică, mai digitală și mai rezilientă.
 
Sursa: Facebook|Reprezentanța Comisiei Europene în România
   
vineri, 18.12.2020

Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale

Un cadru de reglementare modern la nivelul pieței unice va stimula inovarea, creșterea economică și competitivitatea și va oferi utilizatorilor servicii online noi, mai bune și fiabile. Acesta va sprijini, de asemenea, extinderea platformelor mai mici, a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor nou-înființate, oferindu-le un acces facil la clienții de pe întreaga piață unică și reducând, în același timp, costurile de asigurare a conformității. În plus, noile norme vor interzice condițiile inechitabile impuse de platformele online care au devenit sau se preconizează că vor deveni controlorii fluxului de informație ai pieței unice. Cele două propuneri sunt elementele centrale în ceea ce privește ambiția Comisiei de a face din următorii ani deceniul digital al Europei.

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru O Europă pregătită pentru era digitală, a declarat: „Cele două propuneri servesc unui singur scop: să ne asigurăm că, în calitate de utilizatori, avem acces la o gamă largă de produse și servicii online sigure și că întreprinderile care își desfășoară activitatea în Europa pot concura online în mod liber și echitabil, la fel ca și offline. Aceasta este o lume unică. Ar trebui să putem face cumpărături în condiții de siguranță și să avem încredere în știrile pe care le citim, deoarece ceea ce este ilegal offline este ilegal și online.”

Actul legislativ privind serviciile digitale

În temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, se vor institui obligații juridice la nivelul UE pentru toate serviciile digitale care conectează consumatorii la bunuri, servicii sau conținut, inclusiv noi proceduri pentru eliminarea mai rapidă a conținutului ilegal, precum și o protecție cuprinzătoare a drepturilor fundamentale ale utilizatorilor online. Noul cadru va reechilibra drepturile și responsabilitățile utilizatorilor, ale platformelor intermediare și ale autorităților publice și are la bază valorile europene – printre care respectarea drepturilor omului, a libertății, a democrației, a egalității și a statului de drept. Propunerea completează Planul de acțiune pentru democrația europeană, care vizează sporirea rezilienței democrațiilor.

Concret, Actul legislativ privind serviciile digitale va introduce o serie de obligații noi, armonizate la nivelul UE pentru serviciile digitale, calibrate cu atenție în funcție de dimensiunea și impactul acestor servicii, cum ar fi:
 • norme privind eliminarea bunurilor, serviciilor sau a conținuturilor ilegale online;
 • garanții pentru utilizatorii al căror conținut a fost eliminat în mod eronat de către platforme;
 • noi obligații pentru platformele foarte mari de a lua măsuri bazate pe riscuri pentru a preveni utilizarea abuzivă a sistemelor lor;
 • măsuri      ample de asigurare a transparenței, inclusiv în ceea ce privește publicitatea online și algoritmii utilizați pentru a recomanda conținuturi utilizatorilor;
 • noi competențe de examinare a modului de funcționare a platformelor, inclusiv prin facilitarea accesului cercetătorilor la datele platformelor-cheie;
 • noi norme privind trasabilitatea utilizatorilor profesionali pe piețele online, pentru a contribui la identificarea vânzătorilor de bunuri sau de servicii ilegale;
 • un proces inovator de cooperare între autoritățile publice pentru a asigura o      aplicare eficace a legislației în întreaga piață unică.
Platformele care ajung la peste 10 % din populația UE (45 de milioane de utilizatori) sunt considerate a avea un caracter sistemic și pentru ele se instituie nu doar obligații specifice de a-și controla propriile riscuri, dar și o nouă structură de supraveghere. Acest nou cadru de responsabilitate va consta dintr-un consiliu de coordonatori naționali pentru servicii digitale, Comisia având competențe speciale în ceea ce privește supravegherea platformelor foarte mari, inclusiv posibilitatea de a le sancționa în mod direct.

Actul legislativ privind piețele digitale

Actul legislativ privind piețele digitale abordează consecințele negative al anumitor comportamente ale platformelor care acționează ca niște „controlori digitali ai fluxului de informație” pe piața unică. Acestea sunt platforme care au un impact semnificativ asupra pieței interne, care servesc drept punct de acces important utilizatorilor profesionali pentru a ajunge la clienții lor și care se bucură sau se vor bucura, în mod previzibil, de o poziție solidă și durabilă. Acest lucru le poate da puterea de a acționa ca entități private de reglementare și de a constitui blocaje între întreprinderi și consumatori. Uneori, astfel de societăți dețin controlul asupra unor ecosisteme întregi de platforme. Atunci când un controlor al fluxului de informație se angajează în practici comerciale neloiale, acesta poate împiedica sau încetini accesul la consumator al serviciilor valoroase și inovatoare ale utilizatorilor săi profesionali și ale concurenților. Printre exemplele de astfel de practici se numără utilizarea neloială a datelor de la întreprinderile care operează pe aceste platforme sau situațiile în care utilizatorii sunt blocați într-un anumit serviciu și au opțiuni limitate de trecere la un altul.

Actul legislativ privind piețele digitale se bazează pe Regulamentul privind relațiile dintre platforme și întreprinderi, pe Observatorul privind economia platformelor online și pe vasta experiență a Comisiei în ceea ce privește asigurarea respectării legislației în materie de concurență de către piețele online. În special, acesta stabilește norme armonizate care definesc și interzic aceste practici neloiale ale controlorilor fluxului de informație și oferă un mecanism de asigurare a respectării normelor bazat pe investigații de piață. Același mecanism va garanta că obligațiile prevăzute în regulament sunt actualizate în permanență în contextul unei evoluții constante a realității digitale.

Concret, Actul legislativ privind piețele digitale:

 • se aplică numai furnizorilor principali de servicii de platformă centrală care sunt cei mai predispuși la practici neloiale, cum ar fi motoarele de căutare, rețelele sociale sau serviciile de intermediere online, și care îndeplinesc criteriile legislative obiective pentru a fi desemnați drept „controlori ai fluxului de informație”;
 • stabilește praguri cantitative ca bază pentru identificarea presupușilor controlori ai fluxului de informație. Comisia va avea, de asemenea, competența de a desemna societăți drept controlori ai fluxului de informație în urma unei investigații de piață;
 • interzice o serie de practici care sunt în mod clar inechitabile, cum ar fi blocarea utilizatorilor de a dezinstala orice program informatic sau aplicație preinstalată;
 • va impune controlorilor fluxului de informație să instituie în mod proactiv anumite măsuri, cum ar fi măsuri specifice care permit programelor informatice ale părților terțe să funcționeze în mod corespunzător și să interacționeze cu serviciile lor;
 • va impune sancțiuni pentru neconformitate, care ar putea include amenzi de până la 10 % din cifra de afaceri la nivel mondial a controlorului fluxului de informație, pentru a asigura eficacitatea noilor norme. În cazul contravenienților recurenți, aceste sancțiuni pot implica, de asemenea, obligația de a lua măsuri structurale, care ar putea fi extinse la cedarea anumitor activități, în cazul în care nu este disponibilă nicio altă măsură alternativă la fel de eficace care să asigure conformitatea;
 • îi va permite Comisiei să efectueze investigații de piață specifice pentru a evalua dacă este necesar ca la aceste norme să se adauge noi practici și servicii de control al fluxului de informație, pentru a se asigura că noile norme de control al fluxului de informație țin pasul cu ritmul rapid al evoluției piețelor digitale.

Etapele următoare

Parlamentul European și statele membre vor discuta propunerile Comisiei în cadrul procedurii legislative ordinare. În cazul în care va fi adoptat, textul final va fi direct aplicabil în întreaga Uniune Europeană.

Context

Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale reprezintă răspunsul european la procesul de reflecție profundă în care Comisia, statele membre ale UE și multe alte jurisdicții s-au angajat în ultimii ani pentru a înțelege efectele pe care digitalizarea — în special platformele online — le are asupra drepturilor fundamentale, asupra concurenței și, în general, asupra societăților și economiilor noastre.

Comisia a consultat o gamă largă de părți interesate în timpul pregătirii acestui pachet legislativ. În vara anului 2020, Comisia a consultat părțile interesate pentru a sprijini în continuare activitatea de analizare și colectare de date pentru delimitarea aspectelor specifice care ar putea necesita o intervenție la nivelul UE în contextul Actului legislativ privind serviciile digitale și al noului instrument în domeniul concurenței, care au servit drept bază pentru propunerea referitoare la Actul legislativ privind piețele digitale.

Sursa: Facebook|Comisia Europeană în România
joi, 17.12.2020

Schema de ajutor de stat 332/2014, prin care sunt finanțate cheltuielile cu salariile pentru investițiile noi, a fost redeschisă

Firmele pot solicita sprijin financiar în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin HG nr. 332/2014.

Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti.

În cadrul schemei sunt finanțate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de noi locuri de muncă. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.

Principalele criterii de eligibilitate și condiții obligatorii:

- Investițiile realizate trebuie să fie considerate investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei activități economice noi.
- Compania nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:

 • în ultimul an fiscal jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
 • raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5;
 • capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub valoarea de 1 (în cazul întreprinderilor mari).

- Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.

- Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.

- Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția.

- Este demonstrat efectul stimulativ al ajutorului.

Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi aferente noilor locuri de muncă create ca urmare a realizării de investiţii, ce includ salariul brut și contribuțiile obligatorii.

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, București, menţionându-se pe documentație: „Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

Ghidul solicitantului și alte informații și documente necesare se regăsesc la secțiunea https://mfinante.gov.ro/hg-332/20141
Sursa: startupcafe.ro

joi, 03.12.2020

Anunț de lansare înscrieri pentru Măsura 3 "Granturi pentru investiții"

Începând de astăzi, 3 decembrie 2020, IMM-urile interesate pot depune aplicații în cadrul măsurii 3 " Granturi pentru investiții". Formularul electronic de înscriere în cadrul măsurii 3 " Granturi pentru investiții" va fi activ pe link-ul www.granturi.imm.gov.ro de la ora 10.00.

Măsura 3 face parte  din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Procedura de implementare a măsurii "Granturi pentru investiții", precum și anexele aferente pot fi consultate la următorul link": http://www.imm.gov.ro/.../procedura-de-implementare-a.../.

Sursa:  Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri România

miercuri, 02.12.2020

Programul IMM FACTOR

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 216 milioane de euro pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii afectate de pandemia de Coronavirus. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Aproximativ 207 milioane euro din cuantumul total al sprijinului va lua forma unor garanții pentru produse de factoring (cu recurs împotriva vânzătorului), iar aproximativ 9 milioane euro vor reprezenta granturi directe pentru acoperirea comisioanelor legate de produsele de factoring garantate.

Scopul măsurii este de a ajuta IMM-urile să facă față deficitului de lichidități cu care se confruntă din cauza pandemiei de coronavirus și de a se asigura că dispun de canale de finanțare diversificate.

Numai produsele de factoring emise între 26 august 2020 și 30 iunie 2021 sunt eligibile în cadrul măsurii.

Comisia a constatat că schema românească este conformă cu cadrul temporar. În special, în ceea ce privește garanțiile pentru produsele de factoring:
 • Garanția nu poate depăși 50% din produsele de factoring și
 • Produsul de factoring garantat are o perioadă de valabilitate inițială de 12 luni, care poate fi prelungită până la o limită de 48 de luni, dar fără nicio putere discreționară din partea autorității care acordă ajutorul.

Pentru granturile directe, cuantumul maxim nu va depăși:
 • 100.000 euro per beneficiar care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole,
 • 120.000 euro per beneficiar care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii și
 • 800.000 euro per beneficiar care își desfășoară activitatea în toate celelalte sectoare.

Atât garanțiile, cât și granturile directe sunt canalizate prin intermediari financiari și, prin urmare, există măsuri de siguranță pentru a se asigura că ajutorul este transmis în integralitate beneficiarilor finali.


miercuri, 02.12.2020

A fost lansat portalul online Access2Markets
 
Comisia Europeană a lansat portalul online Access2Market prin intermediul căruia întreprinderile mici și mijlocii vor putea să desfășoare activități comerciale dincolo de granițele UE.
 
Cu ajutorul acestui portal companiile pot înțelege mai clar acordurile comerciale la nivelul UE și se pot asigura că produsele lor sunt eligibile pentru reduceri de taxe. Access2Markets detaliază normele stabilite, sub formă de informații practice, astfel încât întreprinderile mici să aibă acces mult mai rapid la informațiile relevante.
 
Concret, Access2Markets pune la dispoziție informații privind condițiile pentru desfășurarea activităților comerciale de import de produse din UE și de export de produse în peste 120 piețe străine.
 
Portalul permite companiilor să caute, în doar câțiva pași, următoarele detalii pentru produsele importate și exportate:
 • Tarife
 • Taxe
 • Norme de proveniență
 • Norme pentru produse
 • Proceduri vamale
 • Bariere comerciale
 • Statistici de flux comercial
 
Access2Markets include și o secțiune de întrebări frecvente, care sprijină atât comercianții noi, cât și pe cei cu experiență, pentru analiza beneficiilor comerțului cu fiecare dintre partenerii comerciali ai UE.
 
Companiile pot, de asemenea, să găsească informații despre modul în care acordurile comerciale pot reglementa comerțul în sfera serviciilor, condițiile pentru investiții sau pentru participarea la depuneri de oferte pentru licitații publice pe o piață străină.
 
Fiecare produs comercializat la nivel internațional deține un cod care stabilește ce taxe de import și alte taxe naționale sau locale trebuie plătite . Pe Access2Markets, companiile pot să găsească nu doar codul, ci și informații despre taxele pe care trebuie să le plătească în fiecare jurisdicție. Instrumentul My Trade Assistant/Asistentul meu comercial de pe Access2Markets permite companiilor să caute informații despre taxe, impozite, norme pentru produse și cerințe pentru fiecare produs în parte și pentru fiecare piață.
 
Portalul Access2Markets este disponibil aici: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/ro/content
 

vineri, 20.11.2020

Premiile europene pentru promotorii întreprinderilor - 2020

Comisia Europeană și Președinția germană a Consiliului UE au desemnat câștigătorii European Enterprise Promotion Awards (EEPA) 2020. Printre premianți se numără portaluri din Franța, Danemarca, Estonia, Spania, Portugalia, Germania și Olanda.
 
 
1. Marele premiu al juriului - Le portail du rebond. (https://portaildurebond.eu/)
 
Portalul redresării, din Franța, este realizat de asociații de business care, împreună, ajută antreprenorii aflați în momente dificile. Asociațiile au specializări unice în diferite domenii, permițându-le să acopere întregul lanț valoric, de la eșecul antreprenorial și prevenirea acestuia până la redresarea antreprenorială și promovarea acesteia. Portalul este deschis din 2018 și este cu atât mai util în criza COVID-19.

2. Premiul pentru promovarea spiritului antreprenorial - Open Entrepreneurship (https://open-entrepreneurship.com/)
 
Proiectul ajută la stabilirea și menținerea unei cooperări între cercetători, investitori și firme, pentru stimularea creării de startup-uri cu ajutorul cercetării. Până în prezent, proiectul implementat în Danemarca a condus la înființarea a peste 35 de firme, stimulând transferul tehnologic și ieșirea pe piețe.

3. Premiul pentru investiții în pregătire antreprenorială -  Mobile Workshops, Merkuur OY (https:\www.merkuur.eu\)

În Estonia, Merkuur a dezvoltat ateliere mobile pentru a introduce tinerii în diferitele profesii, practici de lucru și instrumente din sectoarele prelucrării metalelor și a lemnului. În sălile mobile echipate cu tehnologie modernă, elevii își pot testa abilitățile de inginerie, pot încerca diverse tehnici și instrumente și pot realiza produse interesante. În trei ani, echipa Merkuur a organizat peste 700 de ateliere de știință, tehnologie și inginerie pentru aproximativ 7000 de tineri.

4. Premiul pentru îmbunătățirea mediului de afaceri - Acceleratorul de afaceri BIND 4.0

Acest accelerator de business din Țara Bascilor a invitat în programul său startup-uri din toată Europa, inclusiv din România. Programul sprijină startup-uri din industrii 4.0: fabricare avansată, energie, sănătate, alimentație. Startup-ul Neurolabs, fondat de 3 antreprenori români, la Londra, a beneficiat de sprijinul BIND 4.0.

5. Premiul pentru susținerea internaționalizării firmelor - Bike Value (Portugalia)
 
Acest proiect sprijină firmele portugheze care fabrică biciclete să exporte și să intre în legătură cu furnizori de materii prime și componente. De asemenea, Bike Value promovează Portugalia ca destinație de investiții pentru fabricanți de biciclete din toată lumea.
 
6. Premiul pentru dezvoltarea piețelor verzi și a consumului eficient  de resurse - Greentech.Ruhr (Germania)
 
Rețeaua Greentech.Ruhr aduce împreună companiile locale, instituțiile de învățământ și de cercetare și organismele publice, pentru a promova în continuare potențialul inovator al Bazinului Ruhr în domeniul economiei eco. Rețeaua sprijinină astfel tranziția Bazinului Ruhr de la o regiune minieră la o economie diversificată, cu un grad ridicat de specializare în abordarea provocărilor ecologice.
 
7. Premiul pentru antreprenoriat responsabil și inclusiv - Social Enterprise (Olanda)

Este o rețea formată din 405 organizații care promovează antreprenoriatul social în Olanda.

 
miercuri, 18.11.2020

Consolid8, o nouă platformă de crowdfunding lansată pentru antreprenorii sociali și cei din industriile creative

Consolid8.ro este prima platformă de crowdfunding prin recompense dedicată finanțării afacerilor sociale și a celor din industria creativă din România, care a fost lansată de echipa fonduri-structurale.ro. Acesta este un instrument gratuit (în primele 6 luni), prin care își pot dezvolta proiectele cu ajutorul direct al comunității lor.
 
„Lucrăm de 14 ani cu antreprenorii, iar anul acesta ne-am dat seama că acum, mai mult ca oricând, proiectele și business-urile la început de drum au nevoie de susținerea noastră, a tuturor. Experiența în domeniul fondurilor nerambursabile ne-a ajutat să creăm de la 0, în câteva luni, o platformă de crowdfunding pentru antreprenorii sociali și cei din industriile creative. Prin consolid8, pe lângă descoperirea de proiecte inovatoare și cu viziune care au nevoie de susținere, dorim să atragem atenția asupra rolului important pe care îl putem avea noi toți, atât companiile și cât și persoanele fizice, în dezvoltarea afacerilor care aduc un impact social pozitiv în comunitate”, a declarat Dragoș Jaliu, co-fondatorul consolid8.
 
Orice antreprenor social sau din industriile creative poate derula campanii de finanțare pe consolid8, dacă ideea sa de afaceri generează valoare pentru comunitate. Proiectele care respectă criteriile de eligibilitate vor primi consultanță și suport de la echipa fonduri-structurale.ro și de la experți în domeniu, facilitându-le înscrierea pe platformă și ajutând la promovarea campaniilor.
 
Pe platformă se vor derula 2-5 campanii de crowdfunding simultan, înscrierea și promovarea campaniilor pe platformă vor fi gratuite, până la finalul lunii mai 2021, iar susținătorii au la dispoziție mai multe recompense de diverse valori din care pot alege, în schimbul contribuției la finanțarea proiectelor.
 
Persoanele care vor să își înscrie ideea de afaceri pe platformă sau vor să susțină proiectele care derulează campanii de finanțare, o pot face pe site-ul www.consolid8.ro, urmărind pașii din ghidul aplicantului și cel al susținătorului.
 

lunii, 16.11.2020

A fost finalizat ghidul (proiect) Programului "Electric Up"

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri-România a anunțat pe pagina de Facebook că a finalizat proiectul ghidului de finanțare „ElectricUp”, pentru întreprinderi mici și mijlocii și domeniul HORECA.

În cadrul acestui program se pot instala sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

La acest link poate fi consultat proiectul de ghid:

Sursa: Facebook|Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri-România

lunii, 16.11.2020

Granturi pentru investiții: apelul se va deschide la începutul lunii decembrie și va avea o durată de minimum 1 lună

Granturile pentru investiții, cea de-a treia măsura din pachetul de sprijin pentru mediul de afaceri instituit prin OUG 130/2020, ar urma să se lanseze la începutul lunii decembrie, a declarat ieri, 10 noiembrie 2020, pentru fonduri-structurale.ro, secretarul de stat în MEEMA, Liviu Rogojinaru: „Lansarea va fi la începutul lunii decembrie sau cât mai repede posibil. Legat de durată, depunerea va fi deschisă cel puțin o lună de zile, am făcut notificare la Ministerul Fondurilor Europene să ne dea voie să o ținem deschisă până la 31 martie”.


lunii, 16.11.2020

Apelul „Proof of Concept”

A fost aprobată schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul POR 2014-2020 (n.r. Proof of Concept).

Beneficiarii eligibili sunt  societățile sau societățile cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

Schema se aplică investițiilor realizate atât în mediul urban, cât și în mediul rural, în toate regiunile de dezvoltare ale României, respectiv: București-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Tipurile de categorii de cheltuieli eligibile sunt:

Cheltuieli cu dotări, care includ achiziționarea: echipamentelor tehnologice, utilajelor, instalațiilor de lucru, echipamentelor informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe; utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor și a echipamentelor de transport tehnologic; echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sistemelor care utilizează surse regenerabile alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.

Cheltuieli cu active necorporale care includ următoarele categorii: cunoștințe tehnice, brevete, drepturi de utilizare, licențe, mărci comerciale, programe infromatice, alte drepturi și active similare, strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului și dezvoltarea modelului conceptual inovativ; cheltuieli pentru obținerea și validarea drepturilor de proprietate industrială.

Alte tipuri de cheltuieli: cheltuieli generate de administrație, cheltuieli pentru consultanță, cheltuieli salariale, cheltuieli de informare, comunicare și publicitate, cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect, cheltuieli cu servicii.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect trebuie să fie de minimum 25.000 euro și maximum 200.000 euro, iar numărul estimat al beneficiarilor acestei măsuri este de 150.

Ordinul prin care a fost aprobată această schemă de minimis poate fi consultat la următorul link:


lunii, 16.11.2020

Noi facilități pentru industria ospitalității

Premierul României, Ludovic Orban, a anunțat o nouă formă de sprijin, special destinată industriei ospitalității, care ar putea contribui la diminuarea impactul negativ cauzat de pandemia cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, se dorește implementarea unei scheme de ajutor de stat, aplicată și în alte țări europene, care să compenseze un procent de 20% din scăderea cifrei de afaceri aferente anului 2020, raportat la 2019.

„În cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu reprezentanții asociațiilor profesionale din industria ospitalității, am discutat despre o schemă de ajutor de stat, utilizată în alte câteva țări europene. Mai exact, este vorba de compensarea unui procent de 20% din scăderea cifrei de afaceri pe 2020, raportat la 2019. La ora actuală am format o echipă de lucru pentru această schema de ajutor de stat. Sper ca până la sfârșitul săptămânii să o putem finaliza și aproba, astfel încât săptămâna următoare să o trimitem la Comisia Europeană. Subliniez că orice schema de ajutor trebuie aprobată la nivel european, iar în acest caz va fi, probabil, mai simplu, în condițiile în care s-au acceptat astfel de scheme și în alte țări. Imediat vom obține aprobarea, ne propunem să adoptăm Ordonanța de Urgență, pentru a putea să o punem în practică”, a declarat Ludovic Orban.

Sursa: Facebook | Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri-România

miercuri, 21.10.2020

Conform fonduri-structurale.ro, Camera Deputaților a adoptat în 20 octombrie 2020, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene, cu 242 de voturi pentru, 0 voturi contra și 0 abțineri.

Proiectul de OUG a intrat în dezbatere în Camera Deputaților (cameră decizională) în luna septembrie. Forma adoptată de Senat conținea modificări semnificative față de varianta publicată în Monitorul Oficial a OUG, printre care și noi coduri CAEN pentru fiecare dintre cele 3 măsuri și o grilă diferită de punctare pe măsura 3-granturi de investiții.

Mai multe detalii privind modificările adoptate de Senat sunt disponibile aici.

Fonduri-structurale.ro va reveni cu noi informații și cu forma finală a Legii de aprobare a OUG 130 după ce aceasta va fi publicată în Monitorul Oficial.

 
miercuri, 21.10.2020

Tutorial pentru introducerea și trimiterea solicitării de fonduri pentru măsura 2 “Granturi pentru capital de lucru”

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat un Tutorial privind introducerea solicitarii pentru măsura 2 “Granturi pentru capital de lucru”, care este disponibil la următorul link:

Acest tutorial cuprinde:

1. Introducerea unei solicitări
2. Acte necesare Schema 2.
3. Adăugarea unei cereri
3.1 Introducere cerere
3.1.1 Condiții depunere
3.1.2 Editare cerere
3.1.3 Avertizări
3.1.4 Întrebări frecvente
3.1.5 Transparență

miercuri, 21.10.2020

Se deschide sesiunea de depunere aplicații în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru”

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a anunțat luni, 19 octombrie 2020, lansarea etapei de înscriere în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Formularul electronic de înscriere în cadrul măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro,  începând de joi, 22 octombrie 2020, ora 10.00.

Formularul de înscriere va rămâne activ până miercuri, 28 octombrie 2020, orele 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere până la epuizarea bugetului.

Procedura de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” poate fi consultată la următorul link http://www.imm.gov.ro/ro/2020/10/16/procedura-de-implementare-a-masurii-granturi-pentru-capital-de-lucru-acordate-imm-urilor-a-fost-transmisa-spre-publicare-in-monitorul-oficial-al-romaniei/.

joi, 15.10.2020

Încă o măsură de sprijin a IMM-urilor – în consultare publică

Măsura este “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” și este  o schemă  de ajutor de stat - sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru diferite categorii de beneficiari.

Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

Bugetul alocat măsurii este în valoare totală de 550.000.000 euro.

Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 3.000 de beneficiari.

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

Granturile pentru investiții nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Lista domeniilor de investiții susținute prin acest proiect de procedură (în consultare) precum și procedura de înscriere în program, de verificare și selecție, precum și de monitorizare și control a beneficiarilor, le găsiți aici:


Vom reveni cu o actualizare a informației după publicarea variantei finale a acestei Proceduri.  

 
marți, 13.10.2020

Noi oportunități de finanțare pentru IMM-uri

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a actualizat procedura de implementare a măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” inserând observațiile primite din mediul de afaceri, atât de la antreprenori cât și de la organizațiile reprezentative din domeniul sprijinirii întreprinderilor.

Măsura este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023.

Bugetul alocat măsurii este în valoare totală de 350.000.000 de euro, din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile, 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare (cofinanțare) de 42.500.000 euro de la beneficiari.

Granturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu IMM-urile (definite conform Legii nr 346 / 2004 cu modificările și completările ulterioare) din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat și ONG-urilor cu activitate economică din domeniul învățământ.

Toate detaliile legate de condițiile de accesare și de procedura de înscriere, le găsiți apăsând pe butonul de mai jos
luni, 04.11.2019

În cadrul proiectului „PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru", partenerul Universitatea Spiru Haret realizează un studiu privind mediul de afaceri din regiunea de dezvoltare Centru, în vederea identificării problemelor cu care se confruntă acesta si pentru propunerea unui set de măsuri care să permită reducerea/soluţionarea sau eliminarea acestor probleme.
Este foarte important să completaţi acest chestionar cât mai onest şi mai complet posibil, deoarece fiecare opinie este importantă pentru acest studiu.
Răspunsurile sunt procesate complet anonim şi nu vor fi incluse date personale în baza de date.
Finalizarea studiului va dura doar 10 minute din timpul acordat.
Vă mulţumim anticipat pentru completarea acestui chestionar!


luni, 11.10.2019

Astăzi, 11 octombrie 2019, ADDJB a primit vizita a 12 antreprenori și reprezentanți ai unor ONG-uri din Republica Moldova pentru schimb de experiență și bune practici cu expertii implicati in Centrul de Resurse creat in cadrul proiectului PROFIT.
Membrii echipei de proiect din partea ADDJB au prezentat obiectivele, activitățile și rezultatele urmărite în cadrul proiectului, condițiile accesării finanțării, etapele de implementare, stadiul actual al afacerilor create prin proiect, diverse situații cu care s-au confruntat atât echipa proiectului, cât și antreprenorii până în prezent etc. Totodată, aceștia au răspuns întrebărilor adresate de antreprenorii din Republica Moldova.
Ulterior vizitei la sediul ADDJB, antreprenorii din Republica Moldova s-au deplasat alături de experții ADDJB din cadrul proiectului PROFIT la punctele de lucru ale două afaceri create și implementate prin proiect, în municipiul Brașov. Una dintre afaceri, firma Best Prelate si Caroserii SRL, presupune construcția de prelate pentru remorci de varii dimensiuni și caroserii pentru masini de mare/mic tonaj, iar cealaltă firmă, Bucataria Maiei SRL,  și-a propus și a reușit să prepare și comercializeze mâncare preparată ca acasă din ingrediente de calitate.
Oaspeții au fost încântați de cele văzute și cu această ocazie, le mulțumim și pe această cale celor 2 antreprenori care au și-au alocat timp pentru a împărtăși și altora din experiența lor.

vineri, 19.07.2019

Modificarea se referă la posibilitatea de a achiziționa direct consumabile.
marti, 11.06.2019

Stimati beneficiari,
 

Va anuntam ca Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov (ADDJB) a primit in cont banii aferenti primelor transe de subventie, pentru acei beneficiari care au semnat contractele pana la data de 15.04.2019. Ca atare, ADDJB a procedat la transferul sumelor aferente primei transe catre conturile de management deschise de catre beneficiarii ajutorului de minimis, iar cel mai probabil ca sumele se vor vira in conturi pana la data de 12.06.2019.
 
In aceste conditii, va recomandam sa reluati metodologia de implementare transmisa dumneavoastra si anexele aferente acesteia si va reamintim că pentru a putea efectua deconturile pentru cheltuielile deja realizate (daca este cazul) sau pentru efectuarea de cheltuieli nerealizate inca, este necesara avizarea in prealabil a cheltuielilor de catre expertii de monitorizare din cadrul ADDJB, iar plata din contul de management nu se poate face fara semnatura prealabila a Administratorului Schemei de Antreprenoriat (ADDJB).
 
Pe scurt, pentru a recupera cheltuielile deja realizate este nevoie de solicitarea acordului de plata pentru cheltuieli (alaturi de documentele justificative), iar pentru celelalte cheltuieli trebuie sa incepeti sa efectuati procedurile in conformitate cu metodologia.
 
Pentru orice informatii va rugam sa contactati expertii de monitorizare cu care ati tinut legatura.
 

Va uram mult succes
Centrul de resurse ADDJB

vineri, 25.05.2019

A fost publicată varianta revizuită a Raportului final de evaluare, ca urmare a renunțării la finanțarea planurilor de afaceri din partea a 2 candidați selectați.

miercuri, 02.05.2019

 Modificarea se referă la posibilitatea de a efectua plăti în avans pentru achiziția de bunuri/produse.

luni, 15.04.2019

Vă comunicăm, la sectiunea Centrul de Resurse s-au postat documentele necesare semnării contractului de subvenție.

luni, 04.03.2019

Sâmbătă și duminică (2 și 3 martie 2019) a avut loc la Moieciu de Sus (jud. Brașov) în cadrul proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, o întâlnire între experții ADDJB implicați, reprezentanții partenerului (Universitatea Spiru Haret) și viitorii antreprenori ce vor primi finanțare pentru implementarea afacerilor câștigătoare în urma organizării concursurilor de planuri de afaceri.

Întâlnirea a avut ca scop, informarea cu privire la acțiunile ce vor trebui întreprinse în perioada imediat următoare pentru demararea implementării afacerilor, cadrul legal ce trebuie respectat, poziția Autorității de Management cu privire la regulile ce trebuie respectate în procesul de acordare a subvențiilor, soluții bancare identificate pe piață pentru acordarea subvențiilor.

Discuțiile au avut un caracter interactiv, în care s-au primit răspunsuri la probleme identificate fiind și o ocazie de a se cunoaște reciproc și a împărtăși din experiențele personale.
luni, 17.12.2018

În urma sesiunii de interviuri au fost desemnate planurile de afaceri selectate în cadrul proiectului “Promotorii Firmei Tale (PROFIT) – pentru Regiunea Centru”, în sesiunea 2 - 15 noiembrie 2018 -17 decembrie .
Rezultatele finale pot fi consultate accesând următorul link: Raport final de evaluare

Din cele 24 planuri de afaceri care au fost depuse,
 • 17 proiecte au fost declarate eligibile si s-au calificat la faza interviu
Din cele 15 proiecte care au fost prezentate in etapa interviului
 • 4 au fost descalificate (2 prin neprezentare)
 • 7 au fost selectate (un plan e selectat cu condiția ca beneficiarul planului să își asume valoarea neeligibilă de 19.557,17 lei)
 • 6 proiecte sunt pe lista de rezervă

Precizăm faptul că pentru atingerea indicatorilor proiectului au avut prioritate acele planuri de afaceri care se vor implementa in judetele Mureș (minim 2 planuri) si Harghita (minim 1 plan).
Au putut fi selectate maxim 3 planuri de afaceri depuse de persoane care nu au participat la programul de formare în domeniul antreprenoriatului din cadrul proiectului.

marți, 11.12.2018

Selecția celor 23 de planuri de afaceri depuse în cadrul proiectului “Promotorii Firmei Tale (PROFIT) – pentru Regiunea Centru”, s-a încheiat. Rezultatele pot fi consultate accesând următorul link:
17 planuri de afaceri au fost declarate eligibile pentru a trece în faza a II-a, a interviului.
Candidații ale căror planuri au fost selectate sunt așteptați să susțină un interviu în fața unei comisii formate din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor, în data de 16.12.2018, în intervalul 09:00 – 18:00 la sediul ADDJB din Brașov, Bd. Eroilor nr.33, Casa Baiulescu (mansardă), conform listei de programare, care va fi publicată după soluționarea contestațiilor.

marți, 04.12.2018

În 29 noiembrie 2018 a fost termenul limită de depunere a proiectelor pentru sesiunea nr. 2 a competiției de selecție a planurilor de afaceri.
În cadrul acestei sesiuni au fost depuse 24 de planuri de afaceri în valoare totală de 4.261.694,179 lei.
Vor fi selectate minim 6 de planuri de afaceri, care să se încadreze în suma maximă rămasă disponibilă pentru cea de a doua sesiune a competitiei, cu un cuantum de 1.033.566,94 lei.

joi, 15.11.2018

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov anunță lansarea celei de-a doua sesiuni de depunere și selecție a planurilor de afaceri din cadrul competiției pentru selecția planurilor de afaceri în cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”.

Perioada de depunere a planurilor de afaceri care vor intra în competiţia de obţinere a finanţării  este 15.11.2018 - 29.11.2018.

Perioada de selecție a planurilor de afaceri este 15.11.2018 – 17.12.2018.
...
miercuri, 14.11.2018

În urma sesiunii de interviuri au fost desemnate planurile de afaceri selectate în cadrul proiectului “Promotorii Firmei Tale (PROFIT) – pentru Regiunea Centru”, în sesiunea 17 septembrie – 14 noiembrie 2018.
Rezultatele finale pot fi consultate accesând următorul link:
Din cele 32 planuri de afaceri care au fost declarate eligibile, un plan a fost descalificat în urma interviului.

joi, 08.11.2018

Redeschidere sesiune 2 de depunere planuri de afaceri
Întrucât nu s-a consumat plafonul alocat pentru finanțarea planurilor de afaceri, ADDJB va deschide o nouă sesiune de depunere planuri de afaceri în data de 15.11.2018.
Detalii despre perioada în care se vor putea depune planurile, precum și suma rămasă pentru finanțare vor fi comunicate în data de 12.11.2018, după finalizarea sesiunii de interviuri din data de 11.11.2018.  
În această sesiune vor putea fi depuse atât planuri noi, cât și planuri declarate neeligibile în prima sesiune, cu condiția remedierii problemelor constatate.

marți, 06.11.2018

Selecția celor 51 de planuri de afaceri depuse în cadrul proiectului “Promotorii Firmei Tale (PROFIT) – pentru Regiunea Centru”, s-a încheiat. Rezultatele pot fi consultate accesând următorul link:
32 planuri de afaceri au fost declarate eligibile pentru a trece în faza a II-a, a interviului.
Candidații ale căror planuri au fost selectate sunt așteptați să susțină un interviu în fața unei comisii formate din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor, în data de 11.11.2018, în intervalul 09:00 – 18:00 la sediul ADDJB din Brașov, Bd. Eroilor nr.33, Casa Baiulescu (mansardă), conform listei de programare.
Pentru a evita timpii de așteptare, vă rugăm să vă prezentați la interviu cu 30 de minute înainte de ora la care ați fost programați.
Succes!

joi, 12.10.2018

În 8 octombrie a fost termenul limită de depunere a proiectelor pentru competiția de selecție a planurilor de afaceri.
În cadrul acestei sesiuni au fost depuse 51 de planuri în valoare totală de 7.647.644,75 lei.
Vor fi selectate minim 36 de planuri de afaceri care să se încadreze în suma maximă ce va putea fi acordată spre finanțare de 5.617.710 lei.
...
marți, 02.10.2018

Vă reamintim că termenul limită este 8 OCTOMBRIE 2018 – ora 17:00. Pentru depunerea planurilor TREBUIE să respectați anexele aferente metodologiei planurilor de afaceri postate pe site-ul proiectului, secțiunea ”Selecție planuri”.

vineri, 28.09.2018

1. Consultanța pentru implementarea proiectului poate fi inclusă în lista cheltuielilor eligibile?
 R - Cheltuielile eligibile le regăsiți la http://www.profitantreprenor.ro./intreb-ri-frecvente.html

2. Planurile de afaceri vor fi susținute în fața unui juriu. În ce va costa interviul ?
R. - Interviul va urmări  modul în care proiectul răspunde următoarelor aspecte: oportunitatea afacerii, sustenabilitatea și rentabilitatea afacerii.
...

luni, 17.09.2018

Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov, lider de parteneriat al proiectului “Promotorii firmei tale – PROFIT Antreprenor, vă informează pe această cale că, din data de 17 septembrie 2018, s-a deschis Centrul de Resurse, ce are ca rol furnizarea de informatii suport si de servicii de asistenta de specialitate intreprinderilor nou create prin proiect, dar si altor antreprenori interesati să acceadă acest tip de servicii și informații.
Centrul de resurse își propune să pună la dispozitie resurse informaționale și umane cu privire la demersuri de infiintare a firmelor, realizare a planurilor de afaceri, strategii de marketing, modele de bune practici, surse de finantare existente, date economice de profil, legislatie in domeniu, evenimente si targuri ce urmeaza a fi organizate, rezultate obținute de întreprinderile înființate în cadrul proiectului, s.a.


vineri, 14.09.2018

Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov anunță lansarea competiției pentru selecția planurilor de afaceri în cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”.
 
Perioada de depunere a planurilor de afaceri care vor intra în competiţia de obţinere a finanţării  este 17 Septembrie -8 octombrie 2018.
 
Perioada de selectie a planurilor de afaceri este 17 septembrie – 14 noiembrie 2018.
 
Metodologia de evaluare a planurilor de afaceri, modelul planului de afaceri, anexele planului de afaceri, precum și documentele dosarului de candidatură le regăsiți pe site-ul proiectului www.profitantreprenor.ro la secțiunea SELECȚIE PLANURI.

joi, 31.08.2018

Începând cu data de 15 septembrie 2018 se vor elibera adeverințele de absolvire a cursului de competențe antreprenoriale pentru absolvenții programului de formare antreprenorială desfășurat în cadrul proiectului.
 
Adeverința ține loc de diploma până la emiterea acesteia.
 
Pentru a obține adeverință/diploma, cei interesați sunt rugați să contacteze responsabilul grup țintă Ioana Dodiță – 0772.093984 – ioana.dodita@addjb.ro.
Documentele se pot ridica de la sediul ADDJB, Bulevardul Eroilor nr. 33, Casa Baiulescu (mansardă).

marți, 28.08.2018

Calendarul desfășurării concursului de planuri de afaceri

 • Depunerea proiectelor – 17 septembrie – 8 octombrie      2018
 • Evaluarea planurilor – 17 septembrie      – 1 noiembrie 2018
 • Publicarea rezultatelor intermediare după evaluarea      tehnico financiară – 2 noiembrie 2018
 • Depunerea contestațiilor – 5 - 6 noiembrie 2018
 • Soluționarea contestațiilor – 7 - 8 noiembrie 2018
 • Publicarea rezultatelor contestatațiilor – 9 noiembrie      2018
 • Interviuri – 10 - 13 noiembrie 2018
 • Publicarea rezultatelor finale- 14 noiembrie 2018.
vineri, 04.08.2018

Va anuntăm că s-a prelungit perioada de înscriere în grupul țintă până la data de 1 SEPTEMBRIE 2018.

vineri, 04.08.2018

Depunerea planurilor de afaceri care vor intra în competiţia de obţinere a finanţării în cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru” va începe în data de 17 Septembrie 2018.
Perioada de selectie a planurilor de afaceri este 17 septembrie – 14 noiembrie 2018.
Forma finală a metodologiei devine oficială după primirea aprobării din partea finanțatorului.

marți, 17.07.2018

Începând cu 15 septembrie 2018 începe perioada de depunere a planurilor de afaceri ce vor fi selectate.
 În cel mai scurt timp va fi publicată metodologia de selecție a planurilor de afaceri unde vor fi detaliate și prezentate structura planului de afaceri, grilele de evaluare a planului de afaceri, procedura de evaluare și selecție.
 
vineri, 13.07.2018

În perioada 15 mai – 15 iunie se derulează cursul “Competențe antreprenoriale”. Detalii cu privire la perioadele de derulare a cursului găsiți la secțiunea “Cursuri
 
luni, 16.07.2018

La secțiunea “Înscrie-te în proiect” aflați mai multe detalii despre înscriere consultâd metodologia de înscriere și formularele aferente.
vineri, 22.06.2018

Pentru participarea efectivă la cursul de competențe antreprenoriale vă rugăm să aduceți/ pregătiți:
 • Adeverință de la medic cu mențiunea clinic sănătos – apt pentru formare sau apt pentru participare curs
 • Copie certificat de naștere
marți, 11.06.2018

În data de 15 Iunie 2018 va începe prima sesiune de instruire a a cursului Competențe antreprenoriale

În cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, partenerul Universitatea Spiru Haret (USH) va derula în perioada 15 iunie 2018 – 23 iunie 2018 prima sesiune de formare a cursului Competențe antreprenoriale.
Durata unui curs va fi de 40 ore, iar susținerea examenului va fi în data de 24 iunie 2018.
Cursul este Certificat ANC.
Cursul va cuprinde noțiuni și concepte privind antreprenoriatul, noțiuni de bază privind inițierea unei afaceri, mixul de marketing, realizarea planului de afaceri, identificarea resurselor financiare, managementul resurselor umane, asigurarea fluxului de numerar, aspecte legislative în funcție de domeniul CAEN ales pentru afacere, elemente de risc ale unei afaceri.
Planul de afaceri ce va rezulta în urma acestui curs nu este în mod obligatoriu cel pe care cursantul îl va utiliza pentru a participa la competiția de selecție a planurilor de afaceri.

marți, 15.05.2018

A început perioada de înscrieri în cadrul proiectului PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru
...

marți, 15.05.2018

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), derulează, în baza contractului de finanțare POCU/82/3.7/104254 din 12.01.2018, proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
...

vineri, 11.05.2018

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), derulează, în baza contractului de finanțare POCU/82/3.7/104254 din 12.01.2018, proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
...
vineri, 27.04.2018

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), derulează, în baza contractului de finanțare POCU/82/3.7/104254 din 12.01.2018, proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
...
miercuri, 28.02.2018

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), derulează, în baza contractului de finanțare POCU/82/3.7/104254 din 12.01.2018, proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
...
Profit Antreprenor
Universitatea SPIRU HARET
Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov
Back to content