SESIUNEA 1 - PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT)

Site-ul oficial al Uniunii Europene
Guvernul României
Go to content
SELECȚIE PLANURI
În perioada de contractare planuri de afaceri s-au primit două solicitări de renunțare. Ca urmare a acestor solicitări de retragere, pentru planurile: “Learn by playing” și „Next Educație pentru copii” nu vor fi încheiate contractate de subvenție.
În această situație se finanțează integral planul de afaceri “Producția de rulote” depus de către dl Mușină Radu în valoare totală eligibilă de 156.017,22 lei.
Având în vedere faptul că titularii celor două planuri de afaceri retrase au absolvit cursul de antreprenoriat în cadrul prezentului proiect – respectiv PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru, iar pe lista de rezervă nu sunt candidați care au absolvit cursul de antreprenoriat prin proiect, va rezulta o economie din subvenție în valoare de 290.992,62 lei.

Selecția celor 51 de planuri de afaceri depuse în cadrul proiectului “Promotorii Firmei Tale (PROFIT) – pentru Regiunea Centru”, s-a încheiat. Rezultatele pot fi consultate accesând următorul link: Raport intermediar de evaluare
32 planuri de afaceri au fost declarate eligibile pentru a trece în faza a II-a, a interviului.
Candidații ale căror planuri au fost selectate sunt așteptați să susțină un interviu în fața unei comisii formate din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor, în data de 11.11.2018, în intervalul 09:00 – 18:00 la sediul ADDJB din Brașov, Bd. Eroilor nr.33, Casa Baiulescu (mansardă), conform listei de programare.
Pentru a evita timpii de așteptare, vă rugăm să vă prezentați la interviu cu 30 de minute înainte de ora la care ați fost programați.

Calendarul actualizatal desfășurării concursuluide planuri de afaceri

  • Depunerea proiectelor: 17 septembrie – 8 octombrie 2018
  • Evaluarea planurilor: 17 septembrie –  5 noiembrie 2018
  • Publicarea rezultatelor intermediare după evaluarea tehnico financiară: 6 noiembrie 2018 până la ora 19:00
  • Depunerea contestațiilor: 7 noiembrie 2018
  • Soluționarea contestațiilor: 8 noiembrie 2018
  • Publicarea rezultatelor contestatațiilor: 9 noiembrie 2018
  • Interviuri: 10 - 13 noiembrie 2018
  • Publicarea rezultatelor finale: 14 noiembrie 2018
Mai jos puteți descarca documentele în baza cărora se elaborează dosarul pentru depunerea planurilor de afaceri:
0. Metodologie concurs plan de afaceri
1. Anexa plan de afaceri
In urma sesizarii unui potential aplicant s-a verificat la anexa planului de afaceri si s-a corectat inadvertenta din cadrul capitolului 9.2. – paginile 5-6 legata de perioada efectiva de realizare a previziunilor financiare. Varianta corectă este: ”Toate proiecţiile vor fi calculate pentru o perioadă de functionare de 3 ani după infiintarea firmei”, aspect corectat si in anexa planului de afaceri. Varianta corecta a anexei este cea din data de 28.09.2018.
In urma unei sesizari a unui potential aplicant s-a verificat la anexa 1.1. formula pentru TVA nedeductibil si s-a corectat eroarea in ceea ce priveste formula de calcul corespunzatoare pentru intreaga coloana 7. Varianta corecta a anexei este cea din data de 20.09.2018
In urma sesizarii unui potential aplicant s-a verificat la anexa 1.3. formula pentru coloana F – Total 3 ani a fost completata pentru toate subcapitolele de cheltuieli, astfel incat sa nu existe erori de calcul in modelul de proiectii pentru venituri si cheltuieli. Varianta corecta a anexei este cea din data de 26.09.2018
3. Anexa formular de înregistrare
4. Declarație privind evitarea dublei finanțări
5. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
6. Declarația pe propria raspundere privind apartenența la grupul țintă corespunzator indicatorilor din proiect
7. Declarație pe proprie raspundere statut ocupațional
8. Delarație integritate solicitant
9.1. Grila eligibilitate
În urma constatării unei necorelări între “Metodologia de selecție a planurilor de afaceri” și „Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității”, publicăm Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității – versiunea 2.
Modificările intervenite nu afectează conținutul “Metodologiei de selecție a planurilor de afaceri” și nici al Anexei 1 „Planul de afaceri”, acestea fiind următoarele:

  1. La secțiunea      B. Eligibilitatea planului de afaceri, B1 Planul de afaceri conține toate      elementele minime obligatorii și respectă structura solicitată:
 
“Expertul evaluare verifică dacă PA respectă modelul din Anexa X, dacă sunt atașate toate anexele aferente (Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări; Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese; Declarație de angajament; Documente justificative pentru fundamentarea bugetului aferent planului de afaceri - oferte de preț, print screen-uri de pe site-uri);”
Se înlocuiește cu:
„Expertul evaluare verifică dacă PA respectă modelul din Anexa 1, dacă sunt atașate toate anexele aferente menționate în secțiunea 4. Depunerea planului de afaceri, din Metodologia de selecție a planurilor de afaceri.

  1. La secțiunea      B. Eligibilitatea planului de afaceri,  B.3 Valoarea finanțării      nerambursabile solicitate în cadrul planului de afaceri depus nu depășește      156.047,50 lei, echivalentul a 35.000 de euro la cursul de 1 euro = 4,4585      lei și cheltuielile respectă pragurile indicate în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri”, secțiunea 5.3
 
„Expertul evaluare verifică în PA dacă valoarea nerambursabilă solicitată este de maxim 156.047,50 lei (35.000 euro la cursul 1 euro = 4,4585 lei).”
Se înlocuiește cu
„Expertul evaluare verifică în PA dacă valoarea nerambursabilă solicitată este de maxim 156.047,50 lei (35.000 euro la cursul 1 euro = 4,4585 lei) și dacă pragurile indicate în Metodologie, cap. 5.3, sunt respectate  (cheltuielile cu salariile personalului sunt de maxim 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului și achiziția de active fixe corporale are un procent de minim 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului.)”

9.2. Grila evaluare tehnico-financiară
Profit Antreprenor
Universitatea SPIRU HARET
Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov
Back to content